Serbia Ne Hall Nga Albin Kurti !! Te Gjithe Te Habitur Nga Kjo Deklarate E Brnabic Per Kurtin…

admin 0

Serbia Ne Hall Nga Albin Kurti !! Te Gjithe Te Habitur Nga Kjo Deklarate E Brnabic Per Kurtin…

Ana Brn abic eshte ankuar per Krye.ministrin Kurti, pasi qe ai nuk pra.non asgje nqs nuk shkruan Repub lika e Kosoves. Ja çfare ka thene ajo: Qe nga ar.dhja e tij (Kurtit) ne push tet nuk ka as dekla.rata e as marre veshje te reja sepse ai nuk pranon as.gje ku nuk shkruhet Repub lika e Kosoves.
Ana Brna bic eshte ankuar per Krye ministrin Kurti, pasi qe ai nuk pra.non asgje nqs nuk shkruan Repub.lika e Kosoves. Dekla rata nga Brnabic: Qe nga ardhja e tij ne pus.htet ska as deklarata e as marre veshje te reja sep.se ai s pra.non asgje ku nuk shkruhet Republika e Kos oves.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *