Serbia në Panikë!: KFOR-i Gjerman i dhuroi Ush.trisë së Kosovës A.r.m.atìm prej 1.8 Milion Euro!…

admin 0

Serbia në Panikë!: KFOR-i Gjerman i dhuroi Ush.trisë së Kosovës A.r.m.atìm prej 1.8 Milion Euro!…

Pas shndërrimit të Kampit të KFOR-it Gjerman në Prizren në Park Kosovar-Gjerman Inovativ dhe Trajnues, KF.OR-i Gjerman përmes Ministrisë së Financave i dhuron Kosovës pajisje në vlerë prej 1.8 miIionë euro.
Gjatë një vizite në Ministrinë e Financave, përfaqësuesit e KFOR-it Gjerman në Kosovë theksuan përkushtimin e tyre për mbështetjen e institucioneve të Kosovës përmes projekteve të ngjashme siç është projekti i Parkut Inovativ dhe Trajnues.
Për më tepër, ata falënderuan Ministrinë e Financave për përkushtimin në realizimin me sukses të projekteve me mbështetje të Qeve.risë Gjermane.
Në anën tjetër Ministri, theksoi se bashkëpunimi me Qev.erinë Gjermane është dëshmi e një bashkëpunimi me sukses në fusha të ndryshme me partner serioz siç është Qeve.ria Gjermane.
Jetësimi i projektit të Parkut Inovativ dhe Trajnues është një mundësi e jashtëzakonshme për qytetarët e Kosovës dhe institucionet e vendit, përmes të cilit pritet të realizohen projekte tejet me rëndësi.
Vlen të theksohet se nga ky park në të ardhmen pritet të përfitojnë edhe vendet e rajonit.
Dhurimi i pajisjeve nga KFOR-i Gjerman mundëson që Parku Inovativ dhe Trajnues të fillojë funksionin e tij shumë shpejtë.Në fillim të këtij viti, Qeve.ria e Kosovës dhe Qev.eria Gjermane patën iniciuar diskutimet mbi të ardhmen e Kampit Fushor të KFOR-it Gjerman në Prizren, pas largimit të trupave ushtarake nga kampi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *