Shkencëtarët Gjermanë Bëjnë Thirrjen E Fortë Kujdes, Kthjelluni Dhe Mos Pranoni Kurrë Të Va..Ksinoheni’

admin 0

Shkencëtarët Gjermanë Bëjnë Thirrjen E Fortë Kujdes, Kthjelluni Dhe Mos Pranoni Kurrë Të Va..Ksinoheni’

Shkencëtarët Gjermanë Bëjnë Thirrjen E Fortë Kujdes, Kthjelluni Dhe Mos Pranoni Kurrë Të Va..Ksinoheni’
Kthje lluni dhe mos pranoni kurrë të va.ksinoheni’, 2 shkencëtarët Gjermanë bëjnë thirrjen e fortë. Shqe tësimin lidhur va.ksínën në fjalë e kanë një numër shumë i madh ekspertësh, zëri i të cilëve nuk dëgjohet në Media-t e kapura pe ng. Por këta ekspertë janë mes nesh dhe ne duhet të bëhemi përçues të shqe tësimit të tyre, të mendimit të tyre shkencor mbi efektet e tmerrshme që do të ketë va ksina mbi dhe për njeriun.
Por kjo vaks ínë që do të inte rferojë në ADN-në e njeriut, padyshím që nuk do të jetë e dëm shme vetëm për 700 mijë raste, por për shumëfish më shumë nga rastet që deklaron Gates, sipas shkencëtarëve të fushës. Ndaj e kemi për detyrë të zgjohemi dhe të reagojmë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *