Shpresa Ne Kosove Do Te Kthehet Vetem Kur Te Behet Kadri Veseli Krye minister Asnje Nga Rinia Nuk Do Te Largohet Per Ne Mergim

admin 0

Shpresa Ne Kosove Do Te Kthehet Vetem Kur Te Behet Kadri Veseli Krye minister Asnje Nga Rinia Nuk Do Te Largohet Per Ne Mergim

Shpresa Ne Kosove Do Te Kthehet Vetem Kur Te Behet Kadri Veseli Krye minister Asnje Nga Rinia Nuk Do Te Largohet Per Ne Mergim
Nënkryetari i kësaj part.ie, Enver Hoxhaj, tha se ikjet e të rinjëve nga Kosova dhe rikth,imi i shpresës tek ta, bëhet vetëm në momentin kur drejtim,in e qeverisë e merr Kadri Veseli.“Në këtë drejtim, neve na duhet shpr,esës, e besimit, që ta rikthejmë besimin në shtet. Këtë punë mund ta bëjë vet,ëm PDK-ja, dhe këtë punë mund ta bëjë vetë,m Kadri Veseli, kur të jetë kryemi,nistër i Republikës së Kosovës”. Ishin fjalet e Enver Hoxhaj-t kryetarit te Partise Demokratike te Kosoves.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *