Shqiptaret Jane Autokton, Perandoria Turke I Dha Serbise Presheven, Nishin Dhe Vranjen !! Historiani Turk Qe Po Hallakat Te Gjithe Me Deklaratat E Tij…

admin 0

Shqiptaret Jane Autokton, Perandoria Turke I Dha Serbise Presheven, Nishin Dhe Vranjen !! Historiani Turk Qe Po Hallakat Te Gjithe Me Deklaratat E Tij…

Gjate inter vistes se dhene per Televizionin turk Avaz ai ka thene se shqip.taret ballkanas, jane ilir autoktone.
S jane as grek e as sll.ave, thote ai, duke shpje.guar se gjate lu ftes turkoruse ka pasur shume reak.sione negative ne Ballkan.
Shqiptaret paten shume godi.tje pasi ishin ne kufi me slla vet. Ruset ishin ne krahun e ser.beve, thote ai, duke thene se per fat te keq, osmanet nuk fi.tuan asnje lu fte me ruset.
E keto humje te osma.neve historiani turk thote se fatu.ren e paguanin shqiptaret.
Shqiptaret ishin popu.lli qe frenonte sllavet dhe filluan te humbi.snin toka, tha historiani turk.
Ai gjith ashtu tregon se si anglezet ne ate kohe, i erdhen ne ndi.hme Turqise, pasi nuk donin qe ruset te merr.nin Stambollin.
ka iu dhu.ruan Serbise, deklaroi ai, duke treguar se tokat e shqip.tareve qe u dhuruan ishin Presheva, Nishi dhe Vranja.

Ai thote se Shqip.taret jane auto kton, jane ilir, nuk jane as sll.av e as grek…
Ne nje video qe po qarku.llon ne internet, nje historian turk, thote se Peran.doria Osmane ia dhuroi serbeve tokat shqiptare.
Gjate inter vistes se dhene per Televizionin turk Avaz ai ka thene se shqip.taret ballkanas, jane ilir autoktone.
S jane as grek e as sll.ave, thote ai, duke shpje.guar se gjate lu ftes turkoruse ka pasur shume reak.sione negative ne Ballkan.
Shqiptaret paten shume godi.tje pasi ishin ne kufi me slla vet. Ruset ishin ne krahun e ser.beve, thote ai, duke thene se per fat te keq, osmanet nuk fi.tuan asnje lu fte me ruset.
E keto humje te osma.neve historiani turk thote se fatu.ren e paguanin shqiptaret.
Shqiptaret ishin popu.lli qe frenonte sllavet dhe filluan te humbi.snin toka, tha historiani turk.
Ai gjith ashtu tregon se si anglezet ne ate kohe, i erdhen ne ndi.hme Turqise, pasi nuk donin qe ruset te merr.nin Stambollin.
Shume toka iu dhu.ruan Serbise, deklaroi ai, duke treguar se tokat e shqip.tareve qe u dhuruan ishin Presheva, Nishi dhe Vranja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *