TRIMI Zemerluan Nga Mali I Zi “Goditje” Serbeve Dhe Nderkombetareve – Njiheni Kosoven Te Pavarur Dhe Liberalizoni Vizat Per Ta!!! Dridhet Parlamenti Malazez

admin 0

TRIMI Zemerluan Nga Mali I Zi “Goditje” Serbeve Dhe Nderkombetareve – Njiheni Kosoven Te Pavarur Dhe Liberalizoni Vizat Per Ta!!! Dridhet Parlamenti Malazez

Dritan Abazoviq: Serbia ta njoh Kosovën, BE-ja t`i li beral,izojë vizat.Është njëri prej pol itika,nëve më të përfolur në Ballkan.Dritan Abazoviq njihet për qënd,rimet e tij të drejtp,ërdrejta.I prerë, zëvendëskr yeministri i Malit të Zi, është kur flet edhe për epilo,gun përfund imtar të dialogut Kosovë – Serbi.“Ju e dini se Mali i Zi e ka pra,nu Pavarësinë, Serbia nuk e ka bë. Duhet me gjetë një moda,litet, me i pasë të dyja palët të kënaqura, që të dalin nga kjo sta tus quo. Nuk shoh mënyrë tjetër, pos në prani,min e njohjes së të dy sht,eteve.Normalisht se duhet ta njoh”, deklaroi Abazoviq.Polit,ikani 35 vjeçar inkurajon si Kosovën ashtu edhe Serbinë që ta vazhdo,jnë dialogun me njëra-tjetrën.Procesin mes tyre, thotë se Mali i Zi, e mbështet.
“E përkrah dial,ogun. Nuk ka kurrfarë zëvendës,imi. Mendoj se çdo politikan që është i për,gjegjshëm na duhet me shumë përgj,egjësi. Duhet më përkrah dialogun. Shpresoj se ka me tregu më tepër rezul,tat sa më herët”, u shpreh Abazoviq.Krahas dialogut, Abazoviq foli edhe për një proces tjetër që lidhet me Kosovën.Mosli beral,izimin e vizave për kosovarët ai e cilësoi di skri,mi,nim nga ana e BE-së.Andaj kërkoi reagi,min e unionit.“Mendoj se BE nuk ka tregu sensi,bilitet. Na kemi qenë në Vjenë në një samit të lide,rëve, të shteteve të Ballkanit, të gjitha palët jan,ë dakorduar edhe për çështjen e li beraliz,imit, edhe për çështjen e Maqedonisë Veriut duhet me tregu më tepër sens,ibilitet prej Brukselit. Këto dy shtete nuk duhet me qenë të bll,okuara e as të dë nuaj,ra”, theksoi ai.Mali i Zi është një ndër vendet që e ka njo,hur Pavarësinë e Kosovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *