TURP/ Albin Kurtin Përsëri E Ofenduan Në Emër Të Vajzës Së Tij, Por Kësaj Here Edhe Më Rëndë !!

admin 0

TURP/ Albin Kurtin Përsëri E Ofenduan Në Emër Të Vajzës Së Tij, Por Kësaj Here Edhe Më Rëndë !!

Ne rea.gimet e shumta, ishte edhe detpu.tetja e PDK Ganimete Musliu ku tha se ai ka deshire ta quaje veten krye.minister shqiptar, por femi jet nuk i flasin shqip.
Jane siguruar disa foto.grafi, ku shihet se ne Prishtine jane vendo.sur grafit ne mure me mbi shkrimin Biini Mso Qiiken A-B-C.
Ende nuk dihetse kush i ka ven.dosur keto mbi shkrime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *