“Unë Albin Kurti, biri i Zaim dhe Arife Kurtit nuk e njoh Gjyqin e Serbisë”

admin 0

“Unë Albin Kurti, biri i Zaim dhe Arife Kurtit nuk e njoh Gjyqin e Serbisë”

Në fund unë këtë gjyq nuk e njoh e as nuk e pranoj, ashtu siç nuk e njoh e nuk e pranoj as Serbinë e as Jugosllavinë. (…)
Ky gjyq është në shërbim të politikës ditore fashiste të Milosheviqit. (…) Pas kësaj fjale time unë nuk do të përgjigjem më në pyetjet e këtij gjyqi, që nuk e njoh. Unë përgjigjem vetëm para gjyqit të popullit tim. Rrjedhimisht nuk ka rëndësi se sa do të më dënoni – 10, 20, 30 apo 50 vjet. Për mua dënimi nuk paraqet kurrfarë mase vlerësuese për asgjë”. (Fragment nga procesi gjyqësor kundër Albin Kurtit në Gjykatën e Nishit në Serbi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *