URIME KOSOVE ! Sapo Erdhi Nje Dhurate Nga SHBA Per Usht Rine E Kosoves..

admin 0

URIME KOSOVE ! Sapo Erdhi Nje Dhurate Nga SHBA Per Usht Rine E Kosoves..

O tokar Cobra bisha që tash e posedon Ushtría e Kosovës, Ditë më parë Kosovës i janë dhu.ruar 24 automjete u shtarake të llojit “Humvee” nga SHBA-ja..
Automjeti “Cobra” mund të për.shtatet për role të ndryshme dhe kërkesa për mision duke përfshírë: bartësin e blinduar të personelit, automjetin anti-tank, auto.mjetin e zbulimit, automjetin radar të mbikëqyrjes tokësore, automjetin e vëzhgimit të përparmë, ambu.lancën e blínduar.
Ky mjet deri më tani ka treguar re.zistencë ndaj shumicës së s ulmeve të minave dhe mbí.jetuar më shumë íncídente pa ndonjë dëmtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *