URIME/ Nuk E Kishte Menduar Askush Se Amerika Do E Beje Kete Per Shqiperine !! Ja Cfare I Dhuroi…

admin 0

URIME/ Nuk E Kishte Menduar Askush Se Amerika Do E Beje Kete Per Shqiperine !! Ja Cfare I Dhuroi…

Amba sada amerikane ne Tirane ka publi.kuar foto nga stervitja e madhe e NATOs ne Shqiperi Defen.der Europe 21, e cila eshte duke u zhvilluar gjith ashtu edhe ne mjaft vende te tjera te Europes qen.drore dhe jugore.
Vetem ne Shqiperi jane dis.lokuar 6 mije forca ushtarake te SHBAve bashke me mjetet e tyre, ku spikasin ra ketat “Patriot” te pozicionuara ne bazen e Kuçoves. Keto te fundit konsi.derohen si ra ketat me te avancuara kun.der ajrore momentalisht.
Defender Eu rope 21 ka filluar ne portin de.tar te Durresit. Ajo eshte zhvilluar ne drej.timin e NATOs. Eshte para pare qe ne keto ster.vitje te marrin pjese mbi 30 mije trupa ushta.rake te gjithe llojeve nga mbi 25 shtete ane.tare te NATOs.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *