Urime! U shtria e Kosovës po vazhdon të f orcohet, pr itet të f urnizohet me kamionë u shtarakë

admin 0


M inistria a Mbr ojtjes ka bërë njoftimin e radhës gjatë ditës së djeshme, për një fu rnizim të ri.D ikasteri që u dhëhiqet nga Armend Mehaj ka bërë kërkesë për tu furnizuarm e kamion të ndryshëm u shtarakë .

“F urnizim me kamion të ndryshme ushtarakë, gjysmë- rimorkio dhe pirunier fushore, e ndare në gjashtë pjesë Pjesa 1 Fu rnozim me kamion u shtarak 4×4 Pjesa 2 F urnzim me kamion tr ansportues ushtrak 6×6 Pjesa 3 F urnzim me kamion u shtarak 8×8 /
Pjesa 4 F urnizim me kamion u shtrak 4×4 per autoshkolle dhe kamion 4×4 transportues me nga rkese te m byllur Pjesa 5 Fu rnzim me gjysmë rimorkio Pjesa 6 Fu rnizim me pirunire fushorë”, thuhet në titullin e kontratës, i dhënë nga autoriteti ko ntraktues. Në njoftim bëhet me dije se vlera e kontatës fillimisht është 4 110 000,00 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *