Vajzat krishtere nga Shqipëria, më parë martohemi me serbët se sa me kosovarët

admin 0

Vajzat krishtere nga Shqipëria, më parë martohemi me serbët se sa me kosovarët

Shqiptaret nuk po heqin dorë nga ma rtesa me serbët. Madje kohëve të fundit martesat po vazhdojnë m as i visht.
Disa nga serbët janë kun dër këtyre mar tesave. Këtë e kanë vërtetuar disa komentues./Telegrafit serb të cilët kanë thënë se këto m artesa janë të ga buara.Mirëpo ka të tillë që mendojnë ndryshe duke thënë se gra të shqiptare janë “vetësakrifikuese”. I respektojnë burrat dhe familja për to është e she njtë.Gazeta në fjalë ka ra portuar se në shumicën e h e r av e gratë shqiptare bl ihen edhe me para.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *