Vjen Deklarata E Kryeministrit Te Izraelit Qe Po E ‘Dridhe’ Gjithe Boten Per Lu’ften Ne Kosove !!

admin 0

Vjen Deklarata E Kryeministrit Te Izraelit Qe Po E ‘Dridhe’ Gjithe Boten Per Lu’ften Ne Kosove !!

Vjen deklarata e Kryeministrit te Izraelit qe po e ‘dridhe’ gjithe boten per lu’ften ne Kosove !!Kombi izraelit dhe krye ministri Benjamin Netanyahu, ka njohur shte.tin e Kosoves, por ky i fundit qe ne vitin 1999 ka per krahur publikisht popullin e Kosoves, si heb.renj kemi pergjegjesi te veçante per te kujtuar, kuptuar dhe vep ruar.
Ne ditet me te vesh.tira te popullit te Kosoves, krye ministri i tanishem i Izraelit kishte dalur publi.kisht ne per krahje te Kosoves dhe popullit te saj qe ishin per ndjekur e vr are nga forcat serbe.Izraeli ishte nder ato kom.bet qe mbeshteti popullin e Kosoves ne momen.tet me drama tike.

Gjate ceremonise se per kujtimit per Holok austin ne Jerusalem, kryeminsitri izra.elit Benjamin Netanyahu, iu ishte drejtuar kom.bit izrealit me nje fjalim per popu.llin shqiptar te Kosoves te cilet ishin debuar nga shte.pite e tyre nga Serbia, ne vitin 1999.Ai kishte thene se popu.lli hebre nuk mund te qendroi indiferent ndaj pam.jeve ne Kosove, dhe se me shume se çdo popull ai hebre per gjegjesi te veçante per te kujtuar, kuptuar dhe vepruar.
Ne si hebrenj nuk mund te qen.drojme duar kryq kur perballemi me imazhe te Kosoves, me mijera refu.gjate te debuar nga shtepite e tyre, me fytyra te frike.suara qe shikojne nga trenat e hekurudhave, nga femije qe kane hum.bur prinderit e tyre.Si heb renj keto pamje na prekin me shume se çdo po.pull tjeter dhe ne si heb.renj kemi per gjegjesi te veçante per te kujtuar, kuptuar dhe vep.ruar, kishte thene Netanyahu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *