Vjen ”Goditje” Shum E Rëndë Për Vjosa Osmanin Nga Dacic, Reagon Joe Biden I Nervozuar I Gjithë Ballkani Ne ”Këmbë” Nga Ajo Që Ai Tha…

admin 0

Vjen ”Goditje” Shum E Rëndë Për Vjosa Osmanin Nga Dacic, Reagon Joe Biden I Nervozuar I Gjithë Ballkani Ne ”Këmbë” Nga Ajo Që Ai Tha…

Vjen ”Goditje” shum e rende per Vjosa Osmanin nga Dacic, reagon Joe Biden i nervozuar i gjithe Ballkani ne kembe nga ajo qe ai tha…
Kryetari i Kuvend,it të Serb.isë, Ivica Daçiq, vlerësoi se dekl arata e ushtrueses së de,tyrës së preside.ntes së Kosovës, Vjosa Os,mani, se do të rishikohet marrëveshja e Washi.ngtonit, është “marrëzi d,he marrje mendsh”.
“Preside.nti i SHBA-së, Joseph Biden ishte aq i shqe..tesuar saqë ai thjesht nuk e din,te se çfarë do të bënte”, deklaroi Daç.iq me ironi për TV H,appy.
Ai shtoi se asn.jë person i arsyeshëm nga Evropa dhe Shte,tet e Bashkuara nuk do ta pranon.te këtë qëndrim të Osma,nit.
Para disa dit.ësh, duke folur për marrë,veshjen e nënshkruar në sht.ator të vitit të kaluar në Sh,tëpinë e Bardhë, Osm.ani tha se njohja e Kosovë,s nga Izraeli është shumë e rëndësh.ishme, por për cësht,jen e vendosjes së ambasa.dës në Jerusalem do të vend,oset pasi të diskutohet me admin.sitratën Biden.

“Ne e kemi diskutuar në det,aje këtë cësht.je. Marrëveshja në pikën e saj të fun,dit thotë që Kosova dhe Izraeli pajtohen të bëj.në njohje reciproke. Pikë. Askund nuk përmend,et Jerusalemi”, është shprehur Osmani.
Ajo shtoi se çdo pi.kë e asaj marrëveshjeje do të rishq,yrtohet bashkë me adminis.tratën Biden pas krijimit të qeverisë.
“Ne që të d.y e kemi përshëndetur lidhjen e marrëdhë,nieve diplomatike, por ajo që do të bë.jmë në tërësi për këtë marrëveshje, nga p,ika e parë deri tek e fundit, është se do të ins.istojmë që të ulemi menjëherë urgj,ntisht pas krijimit të qeve.risë me presidentin Biden dhe administ,ratën e tij të re të, në mënyrë që të ri.shikojmë secilën p,ikë dhe të shoh.im cili është përku,shtimi i tyre”, thosht.e Osmani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *