Vjen kerkesa nga SHBA-ja : Te hiqet menjehere nga Kosova UNMIKU sepse

admin 0


Vjen kerkesa nga SHBA-ja : Te hiqet menjehere nga Kosova UNMIKU sepse

Përfaqësuesi i SHBA-së në Këshillin e Sigurimit ka kërkuar që mi.sioni i UNMIK-ut të shkojë drejt përfundimit.
Në takimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Kosovën që po mbahet në formë vir.tuale, përfaqësuesi i SHBA-së ka thënë se UNMIK-u ka kohë që ka përfunduar qëllimin për çfarë është vendosur në Kosovë dhe tani duhet të mby.llet.

“Misioni i UNMIK-ut ka një kohë të gjatë që ka për.mbushur misionin e tij dhe tani UNMIK-u të shkojë drejt mbylljes”, tha ai.
Ai po ashtu përgëzoi Kosovën për zgjedhjet par.lamentare transparente dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Izraelin.

Në të njëjtën kohë SHBA inkurajoi Kosovën dhe Ser.binë të vazhdojnë me dialogun, derisa përmenden marrëveshjet e 4 shtatorit të nën.shkruara në SHBA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *