Vjen Kunderpergjigja E Burrit Te Gervalles / Pa Iuften E UCK-Se Dhe FARK-Ut , Kosova Sot Do Ishte Nen Urdhrat E Beogradit

admin 0

Vjen Kunderpergjigja E Burrit Te Gervalles / Pa Iuften E UCK-Se Dhe FARK-Ut , Kosova Sot Do Ishte Nen Urdhrat E Beogradit

Stefan Schwarz, ish-deputet i CDU-së në Bundestag, burri i Ministres së MPJ-së Donika Gërvalla, ka re.aguar përmes një shkrimi të gjatë në Facebook, pas suImeve të fundit nga opozita.
Ish-deputet i CDU-së si përgjigje për PDK-në ka thënë se vetëm frikacakët përpiqen të suImojnë dikë në më.nyrë primitive, raciste.
Ai në këtë shkrim ka potencuar se pa Iuftën e guximshme të FARK-ut dhe UÇK-së, Kosova do të ishte ende nën re.gjimin e Beogradit.
“Pa Iuftën e guximshme të kaq shumë Iuftëtarëve trima në FARK dhe UÇK – nga të cilët njoh shumë dhe të cilët i mbaj në respektin më të lartë – dhe gjithashtu pa kontributin tonë, si miq në mo.mentin e më të madhit, Kosova nuk mund të shpëtonte. Kosova sot nuk do të ishte vend i lirë dhe i pavarur. Do të ishte ende nën regjimin nga Beogradi, i kontrolluar nga autorët e gjno.cidit dhe aleatët e tyre, si Vuçiq, Daçiq, Arkan, Sheshelj e të tjerë”, thotë mes të tjerave Stefan Schwarz, ish-de.putet i CDU-së në Bundestag.
Ja shkri.mi i tij i plotë:
Stefan Schw.arz
FOTO GALERI.
E DI.
E di nga përvoja se vetëm frikacakët përpiqen të suImojnë dikë në më.nyrë primitive, raciste.

Jam mirënjohës për karakterin e denjë, të mirë të popullit krenar shqiptar që gjith.monë treguan respekt për miqtë e tyre në Kosovë dhe jashtë vendit.
Jam krenar për emrin tim dhe miqësinë time me kaq shumë shqiptarë që datojnë në kohërat më të errëta për Kosovën dhe njerëzit e saj. Është në momentin e rrezikut më të madh kur ti si mik du.hesh më së shumti. Kjo është koha kur llogarit. Kjo ishte kur isha atje për miqtë e mi shqip.tarë.
Isht një gjë normale për mua të bëja. Unë jam sjellë me parime si kjo, në një familje të de.një, krenare Schwarz. Unë thjesht nuk mund të qëndroja pranë por duhej të ndihmoja kur është e ne.vojshme.
Gjermania, vendi im, shkoi në Iuftë për herë të parë pas Iuftës së dytë botërore për vetëm kë.të vend të Kosovës, ndihmuam në ndalimin e gjnocidit.
Duke shkuar në Iuftë për ta ndaluar atë ndaj Kosovës shpëtuam shumë e shumë jetë. Më në fund ndi.hmuam në shpëtimin e një vendi dhe shqip.tarët në Kosovë.
Unë isa pjesë e atyre që kishin punuar palodhshëm për bombardlmin e agresionit serb, për ta ndaluar atë. Ne e arri.tëm atë.
Jam i kënaqur me atë që bëmë. Një emër i quajtur Stefan Schwarz do të jetë gjith.monë në listën e atyre shqiptarëve, gjermanëve, amerikanëve dhe të tjerëve që Iuftuan për Kosovën, që shpë.tuan gra dhe fëmijë. Më në fund e ndalëm regjimin serb të Millosheviqit, duke përfshirë minionet e tij si Vuqiqi dhe Daqiqi.
Pa Iuftën e guximshme të kaq shumë Iuftëtarëve trima në FARK dhe UÇK – nga të cilët njoh shumë dhe të ci.lët i mbaj në respektin më të lartë – dhe gjithashtu pa kontributin tonë, si miq në momentin e më të ma.dhit, Kosova nuk mund të shpëtonte.

Kosova sot nuk do të ishte vend i lirë dhe i pavarur. Do të ishte ende nën re.gjimin nga Beogradi, i kontrolluar nga autorët e gjnocidit dhe aleatët e tyre, si Vuqiq, Daqiq, Arkan, She.shelj e të tjerë.

E gjitha kjo nuk ishte argëtuese. Ndonjëherë ishte mjaft e vështirë. Por mbi të gjitha: Ishte thje.sht gjëja e duhur për t ‘ u bërë..

Ishte punë e vështirë dhe ishte e vështirë, herë pas here jo e lehtë, të Iuf.tosh kun.dër Milo ševi ć dhe krojeve të tij për të ndaluar gjnocidin në Bosnje për vite me radhë.

Ndërsa i ndihmova ata viktima të agresionit në të drejtën e tyre për t ‘ u mbro.jtur, e bëra për Kosovën, duke ndihmuar shqiptarët nga të gjitha anët në Iuftën kundër pushtimit serb. Ishte thje.sht gjëja e duhur për t ‘ u bërë.

E bëmë krah për krah me boshnjakët, shqiptarët, kroatët, serbët dhe miqtë e denjë në Evropë dhe SHBA. S.; ne kurrë nuk u dorëzuam dhe nuk u ndalëm derisa be.teja të fitohej.

Nuk ka arsye të krenohemi veçanërisht për të bërë gjëra që janë vetëm të drejta. Ky duhet të jetë re.agimi normal nga të gji.thë.

Ajo për të cilën jam vërtet krenar është të jem pjesë e familjes së një njeriu që bëri më shumë se di.kush si unë mund të bënte ndonjëherë.

Jam krenar që jam babai dhe bashkëshorti i qenieve njerëzore të mrekullueshme, kurajoze dhe të nder.shme që janë bartës i një prej emrave të mëdhenj në historinë shqiptare.

Ate qe beri gjyshi i femijeve te mi dhe babai i gruas time per kombin e tij, dhe vendin e duhur te shqip.tareve ne harten e Europes sone te perbashket, ate nuk mund ta bente askush tjeter.

Kurajo dhe hijeshi, ndershmëri dhe mirësjellje, më e mira e asaj që njerëzit mund t ‘ i sje.llin të tjerëve, këtë nuk e tregoi Jusuf Gërvalla jo vetëm kombit të tij shqiptar, por Europës në tërësi.

I fuqishëm, karizmatik, i ditur, një person i inteligjencës, mirësisë, mençurisë dhe modestisë, ai mund të lë.vizte male. Dhe ai e bëri.

Në muzikë, në letërsi dhe në politikë la një shenjë të pa.shlyeshme në histori të kombeve të tij.

Ai e dinte se jeta e tij ishte në rrezik, duhej të pri.ste më të keqen.

Por kjo nuk mund ta ndalonte atë. Sepse ai nuk kishte frikë, kurrë. Ai e dinte, dhe ai besonte në mi.sionin e tij për kombin e tij.

Me këtë qëndrim, me shembullin e tij, dha dorën, guximin dhe qëndrimin e tij, për kaq shumë shqip.tarë të tjerë – i bëri të ndihen më të fortë, më të lirë, më kre.narë që janë shqiptarë.

Ai nuk lëvizi vetëm malet, siç i the.mi ne Gjermani.

Ky njeri, artist me zemër, jo vetëm që e zhvendosi kombin e tij. Ai madje ndry.shoi historinë.

Ajo për të cilën Iuftoi, ajo për të cilën edhe vdiq, u bë his.tori evropiane: Kosova Republikë.

Unë kurrë nuk kam pasur rastin të takoj vjehrrin tim. Sa shumë do të isha kë.naqur të flisja me të, për kaq shumë gjëra. Asnjëherë nuk mund të flisja me të për historinë, kulturën dhe artin shqiptar, dhe çfarë do të thotë kontributi i shqiptarëve për kon.tinentin tonë, sa i vlefshëm është kontributi shqiptar për të gjithë ne në Europë.

Por unë jam një dja.lë me fat.

Jam me fat sepse kam rastin të njoh dhe të dashuroj dikë që ka marrë trashë.giminë e babait të saj për batonin e kombit të tyre krenar..

Dikush që po mban trashëgiminë e tij, përsëri me kre.nari, guxim, mirësi, mendje të ndritur, zemër të madhe dhe përsëri pa asnjë frikë nga as.kush apo asgjë.

Duke ardhur nga një komb i madh dhe një vend i fuqishëm si Gjermania jam i lumtur – dhe shumë krenar – që dësh.mova vajzën e tij të dashur, bashkëshorten time dhe nënën e fëmijëve tanë të mre.kullueshëm, për të vazhduar atë për të cilën kishte Iuftuar – për Republikën e Kosovës dhe për rrugërimin e kombit shqiptar ne Evropë.

E di qe kjo enderr e nje kombi te lire ne Europe eshte endrra e po.thuajse cdo shqiptari.

Është një ëndërr për të jetuar në një vend që i lejon të gji.thëve një jetë në dinjitet.

Vazhdojmë tutje me këtë, me shqiptarët dhe me gjithë njerë.zit e tjerë të vullnetit të mirë në Kosovë. Me përkrahjen e të gjithë miqve të Kosovës në Evropë, si Gjermania e shumë e shumë të tjerë që po pris.nin kaq gjatë për të parë një udhëheqje të denjë që Kosova ta çojë në një vend më të mirë

Le t ‘ i ndalim përgjithmonë ata – që duan ta mbajnë Kosovën dhe të gji.thë njerëzit e denjë të saj në kafaz, dhe ta bIIokojnë Kosovën që së shpejti të bëhet shtet i vërtetë i së drejtës, dhe partner i res.pektuar në Evropë dhe në botë.

Të gjithë ata që janë përgjegjës për të bëmat, që nuk i so.llën nder por mjerim kombit, duhet të përballen me drejtësinë më në fund. Ja çfarë bën shteti i së drejtës, ja çfarë bën një vend evro.pian.
Le të marrim Iuftën e vërtetë, kundër nacionalizmit serb ndaj Kosovës dhe fqinjë.ve të tjerë në rajon.
Dhe le të krenohemi me familjet tona, me emrat tanë shqiptar, gjerman dhe të tjerë. Le t ‘ i lëmë pas ata që thjesht nuk e kuptojnë, që janë shumë të vegjël dhe nuk shohin zgjidhje tjetër ve.çse të sulmojnë në nivelin më të ulët.
Jo vetëm kontributet e heronjve të këtij kombi shqiptar meritojnë të nderohen me vep.rim të mençur dhe vendimtar nga të gjithë ne, për themelimin e Kosova Republik si anëtare e respektuar e familjes evropiane të kombeve.
Më së shumti e ardhmja e të gjithë fëmijëve tanë, shqiptar, gjerman e të tjerë, me.riton çdo përpjekje, aq sa mund të jetë, për të fituar Iuftën kundër së kaluarës së errët, dhe për t ‘ i bërë fë.mijëve tanë një të ardhme më të ndritur.

Kosova Republikë – liri, pavarësi, demokraci – ka qenë ëndrra e kaq shumë ko.hëve, me kaq shumë sakrifica.

Populli i denjë i Kosovës i ka dës.hmuar botës: Po mundesh.

Tani le t ‘ i dëshmojmë botës edhe një herë: Po mundemi. Jemi njerëz të drej.tësisë, duam atë shtet të së drejtës si çdo popull tjetër i denjë në Europë.

Ne mund ta arrijmë atë. Shqiptarët, dhe gjer.manët, gjithashtu, kanë dëshmuar se mund të lëvizim male. Le ta ndryshojmë historinë përsëri, për një të ardhme më të mirë. Vazhdojmë të Iuftojmë. Asnjëherë mos u dorëzo derisa të fitohet beteja.

Kosova Republikë mund të jetë she.mbulli shkëlqyes jo vetëm për rajonin, por për Evropën. Le të punojmë për këtë.

Krenar me familjen time shqip.tare, Gërvalla.

Krenar për familjen time gjer.mane, Schwarz.

Për.shëndetje

Stefan Schwarz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *