Vjen Lajm I Hidhur Per Albin Kurtin Nga Austria !! Nderkombetaret Nuk Jane Te Kenaqur Nga Ai, Ja Arsyet…!!

admin 0

Vjen Lajm I Hidhur Per Albin Kurtin Nga Austria !! Nderkombetaret Nuk Jane Te Kenaqur Nga Ai, Ja Arsyet…!!

Vjen lajm i pa deshiruar per Albin Kurtin nga Austria !! Nderkombetaret nuk jane te kenaqur nga ai…E perdit.shmja austriake ”Der Standard” i ka kushtuar një artikull fitores së Vetë vendosjes në zgjedhjet e 14 shkurtit.Artikulli fillon, duke treguar qe kan didati për krye ministër nga kjo parti, Albin Kurti fitoi famë si një nga udhë heqësit e protestave studentore kundër Sllobodan Millo.sheviqit ne fund të viteve 90-të.VV-ja per shkruhet si një levizje aktiviste që kriti koi ashpër si politikën kombëtare ashtu edhe admini stratën ndër.kombetare të vendit.
Nga fitorja e Vete.vendosjes, ‘Der Standard’ shkruan se aktorët nder.kombetare të pranishëm në Kosovë do të jenë më pak te kenaqur.Pa.sojat per politiken e jashtme të Kosovës!
Në vitin 2011, ambasa.dori francez ne Kosove e për.shkroi një veprim të VV-së ne Mitrovicë si “fashist”.
Pasi akti vistët e kesaj partie bllokuan hyrjen në Parla ment në vitin 2013 për të parandaluar votimin mbi një marrëveshje me Serbinë, Amba.sada e SHBA-së prej kohësh refuzoi të takonte për.faqësuesin e VV-së.Gjatë aksionit para Parlamentit, amba sadorja e atëhershme e SHBA-së, Tracey Ann Jacobson, u suI.mua fizikisht.
Në 2015, VV-ja hodhi gaz lot sjellës në Parlament për të ndaluar një votim për të tër.hequr kufirin me Malin e Zi.
Edhe nese pozi cionet dhe toni i VV-së janë bërë më të moderuara në vitet e fundit, Qe.veria e re e Kosovës nuk do të jetë një partner i lehtë për BE-në dhe SHBA-në, veçane risht kur bëhet fjalë për negocimin e një marrë.veshjeje për normalizimin e marre.dhënieve me Serbinë që është një kusht kryesor për BE-në për të filluar nego ciatat e pranimit të Kosovës.

Ambasa dori aktual i SHBA-së në Kosove, Philip Kosnett, kohët e fundit është për.pjekur shumë për të kundërshtuar çdo dekla ratë në vend që shprehet në favor të bashkimit me Shqipe.rine – një pozicion i VV-së.Si po reagon Bash.kimi Evropian ??Mbetet për tu pa.re nëse BE-ja do të shtojë për pjekjet e saj për të arritur marrëveshjen e normalizimit midis Kosovës dhe Serbisë.
Për.pjekjet nga BE-ja për të intensifikuar dialogun midis dy ven deve kanë sjelle pak sukses në vitet e fundit.
Ne fjal.imin pas zgjedhjeve, Kurti tha se negociatat me Serbine nuk do të ishin në listen e për parësive të tij.Per.kundrazi, çeshtjet politike të brendshme, veça.nerisht krijimi i vendeve të punës, duhet të jenë në plan të parë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *