Vjen lajmi i madh nga Amerika qe po e dridhe Kosoven dhe LDK-ne !! Kjo do ndodhe nese nuk e votoni Vjosen presidente…

admin 0


Posti i presi.dentit eshte dilema e radhës e LDK, te votoje pro kandi.dates per president, Vjosa Osmani apo te kundër.shtoje nje gje te tille.
Nëse deshton zgje.dhja e presidentit te ri, atëherë vendi rrezi.kohet nga nje pale zgjedhje te reja parla.mentare dhe duke pare desh.timin e madh me 14 shkurt, LDK-së nuk duket se i kon.venon nje gje e tillë.
Nijazi Halili, ane.tar i Akademisë Shqiptare Amerikane për Shken.ce dhe Arte ne SHBA, ne nje prononcim per gazeten Bota sot ka komen.tuar zgjedhjen e presi dentit te ri të vendit.

Pastaj, Halili tha se LDK duhet ta vo.toje Vjosa Osmanin pa hezitim, pasi nëse vepron ndry.she mund ta per.ballet me pasoja te medha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *