Vjen Mbeshtetje E Madhe Nga Kryediplomati Gjerman Mbi Kosoven !! E Papritur Ishte Kjo…

admin 0

Vjen Mbeshtetje E Madhe Nga Kryediplomati Gjerman Mbi Kosoven !! E Papritur Ishte Kjo…

Mini stri i Puneve te Jash.tme te Gjermanise, Heiko Mass, sot ka folur per per spektiven evropiane te shteteve te Ballkanit Perendimor, perfshire edhe Repub.liken e Kosoves.
Mass ka the.ne se mesazhi gjerman eshte i qar te.
Nje marre.veshje gjithe perfshirese ne mes te Kosoves dhe Serbise, nuk do ta rriste ve.tem stabilitetin rajonal por do te hapte gjith ashtu edhe rrugen per per.spektivat e te dy vendeve per Bashkimin Evropian, tha Mass ne nje konfe.rence per media.
Krye diplomati gjerman ka thene tutje se kur fli.tet per pragmatizem, atehere beson qe Bashkimi Evropian duhet per fundimisht qe tia jape Kosoves libera.lizimin e vizave, vendit te vetem qe vazhdon te jete i per jashtuar nga e drejta per udhe.tim ne Evrope, ka potencuar Mass. Ai tutje ka bere thi.rrje per bashke punim rajonal dhe pajtim.
Te gji.the njerezit ne Evrope mbajne barre histo rike. Por historia nuk du.het te jete nje pengese ne formimin e nje te ardhmeje te per bashket”, ka shtuar krye diplo.mati gjerman. Nder te tjera, Mass ka thene se per krahin punen qe po behet nga Josep Borell dhe Miroslav Lajcak ne kuader te dia.logut ne mes te Kosoves dhe Serbise.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *