Vlora Citaku Me Deklarate Te ”Forte” / Duhet Te Denohen Rreptesisht Personat Nga Kosova Qe Po Sponzorizojne KonfIiktin E Hamasit

admin 0

Vlora Citaku Me Deklarate Te ”Forte” / Duhet Te Denohen Rreptesisht Personat Nga Kosova Qe Po Sponzorizojne KonfIiktin E Hamasit

Ish-ambasadorja e Kosovës në SHBA, Vlora Çitaku, ka kërkuar nga auto.ritetet Kosova që të dënojnë suImet e sponzorizuara nga organizatat te.rroriste Hamas dhe Hezbollah që po rrje.dhin si pasojë e konfIiktit izraelito-palestinez.
Çitaku, përmes një postimi në ‘Facebook’, i ka parë me shqetësim dek.larimet e të tjerëve karshi konfIiktit ndërmjet Izraelit dhe Palestinës, derisa ka shtuar se Izraeli ka të drejtë të mbro.het nga suImet e organizatave te.rroriste.
“Izraeli ka të drejtë të pakontestueshme të mbrohet nga suImet e or.ganizatave te.rroriste. SuImet e vazhdueshme të cilat këto organizata i sponzorizojnë duhet të dënohen nga Republika e Kosovës”, thu.het në postimin e saj.As qeveria e as partitë opozitare nuk i kanë dënuar suImet ajrore të Hamasit në dre.jtim të shtetit të Izraelit. Megjithatë, disa zyrtarë të Lëvizjës Vetëvendosje janë rreshtuar haptas e fuq.ishëm kundër Izrealit, e pro Palestinës.
Postimi i plo.të i Vlora Çitakut:
Thënë të drejtën, ua kam lakmi atyre të cilët me kompetencë deklarohen për kon.fIiktin mes Izraelit dhe Palestinës.

Kam vizituar disa herë zyrtarisht Tel Avivin, Jerusalemin, Ramallahun etj.Jam takuar zyrtarisht shumë herë me përfaqësues të lartë të Izraelit, si dhe me përfaqësues Palestinez (përfshirë Arafatin).KonfIiktin në Lindje të Mesme, e ve.çanërisht atë ndërmjet Izraelit dhe Pa.lestinës, nuk e përcjelli në Facebook & Twitter.
E përcjelli pak më the.llë. Nuk jam tifoze.Megjithatë, nuk i jap vetes të drejtë të deklarohem me kom.petencë për këtë çështje!
Tash, pa interpretime, këto janë fa.ktet:
1) Hamasi dhe Hezbollah janë or.ganizata te.rrorise. Synimi i tyre është zhdukja e Izraelit.
2) Civil të pafajshëm, Izraelit dhe Palestinez, po vd.esin si pa.sojë e Iuftimeve.
Izraeli ka të drejtë të pakontestueshme të mbrohet nga suI.met e organizatave te.rroriste.SuImet e vazhdueshme të cilat këto organizata i spon.zorizojnë duhet të dënohen nga Republika e Kosovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *