ZHVILLIMI I FUNDIT/ Vjen Lajmi EKSKLUZIV Nga Haga. Specialja Me Vendim Të Ri Për Rastin Ndaj Thaçit, Veselit, Selimit E Krasniqit…

admin 0

ZHVILLIMI I FUNDIT/ Vjen Lajmi EKSKLUZIV Nga Haga. Specialja Me Vendim Të Ri Për Rastin Ndaj Thaçit, Veselit, Selimit E Krasniqit…

Posa e ka lësh uar thirrjen Gj,ykata Speciale janë shfaqur vullne tarët e parë për të dëshmuar kundër krerë,ve të Ush,trisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë, edhe atë në cilësinë e viktim,ave.Shtatë nga ata, katër serbë dhe tre shqi,ptarë, janë kthyer mbrapsht nga g,j yqtari i procedurës paraprake.Refuz,imin Guillou e bëri gjatë kohës sa po shqyr,tonte kërkesën e Zyrës për Pjesëmarrje të Vik,timave për t’i bashkuar këta të fundit të dëshm,ojnë në grup kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Në dokument ndër të tjera thuh et se “…aplikuesit 06, 08, 09, 10, 11, 13 dhe 14 të cilët prete,ndojnë të jenë viktim,a, nuk kanë pësuar dëme gjatë periudhës kohore, gjeografisë apo fushëve,primit material që specifik,ohet në akta kuzën e konfirmuar”.Ky refuzim megjithatë nuk është i përhers hëm.Pika 48 e specifikon qartë që edhe shtatë vik,timat në tentativë mund të njihen si të tillë në rast se aktaku,zës tashmë të konfirmuar ndaj katërshes së UÇK-së i shtohet edhe një pjesë tjetër, që mbase do ta zgjaste periudhën kohore të k ,rimeve të pretenduara (përveç asaj midis marsit 1998 dhe shtatorit 1999).
“Kjo nuk paragjykon asnjë vendim mbi të ardhmen dhe faktin se kërkesat mund të pranohen, përfshirë dëmin që mund të kenë pasur si rezultat i k ,rimeve të përs,hkruara, pasi Aktakuza e konfirmuar mund të AMEN,DAMENTOHET”, thotë kjo pikë.Të grupuar megjithatë Specialja ka dhënë leje të shfaqen katër serbë dhe katër shq,iptarë të tjerë të cilëve iu sigurohet mbrojtje e identitetit dhe pjesëmarrjes, nëse këta duan edhe në seancat gjyqësore paraprake.Këtyre nuk do t’iu bashkohet edhe dëshm,itari i identifik uar me numrin ‘05/06’ i cili ka v,dekur gjatë periudhës midis shkurtit dhe prillit dhe për të një,jtin është kërkuar të hiqet nga regj,istri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *